AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 
  | | AZ | RU | EN       

Geri  
  Dostunuza göndərin
  Çap versiyası
  Baş səhifə
Saytın xəritəsi 

Ən çox idxal olunan mallar (min ABŞ dolları)

 

 

2011

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Malların adı

Yeyinti məhsulları

Maşın, mexanizm, elektrik aparatları, avadanlıqlar və onların hissələri

Nəqliyyat  vasitələri və onların hissələri

Qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar

Oduncaq və ondan hazırlanan məmulatlar

Neft qazı və digər qazaoxşar karbo- hidrogenlər

Mebel və onun hissələri

Əçzacılıq məhsulları

2011-ci  ilin ilk 1 ayı
ərzində

94743,32

210177,99

41055,32

90675,32

16983,25

11,50

4855,55

12602,72

Malların adı

Yeyinti məhsulları

Maşın, mexanizm, elektrik aparatları, avadanlıqlar və onların hissələri

Nəqliyyat  vasitələri və onların hissələri

Qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar

Oduncaq və ondan hazırlanan məmulatlar

Xalq istehlakı malları

Mebel və onun hissələri

Əçzacılıq məhsulları

2011-ci  ilin ilk 2 ayı
ərzində
202228,41 395794,30 228607,62 172085,07 40782,91 7996,08 8832,72 23254,63
2011-ci  ilin ilk 3 ayı
ərzində
287917,60 604805,76 280947,80 235274,47 54229,24 12288,17 12662,35 33586,66
2011-ci  ilin ilk 4 ayı
ərzində
384599,95 805540,48 494883,18 341762,90 78784,86 16194,51 16331,04 45936,34
2011-ci  ilin ilk 5 ayı
ərzində
465551,87 1095015,51 553494,62 439400,41 93784,02 20637,33 20815,32 65742,36
2011-ci  ilin ilk 6 ayı
ərzində
540407,39 1402124,62 704160,44 521028,01 110129,68 24295,89 26576,06 91026,05
2011-ci  ilin ilk 7 ayı
ərzində
615071,83 1662737,25 773132,75 658041,87 129199,40 27802,00 33716,66 112330,75
2011-ci  ilin ilk 8 ayı
ərzində
688464,65 1939888,42 839722,31 748550,75 147599,79 31993,66 42908,54 122852,52
2011-ci  ilin ilk 9 ayı
ərzində
774480,75 2160523,74 1191922,46 834980,14 180257,24 38678,97 50194,47 156158,90
2011-ci  ilin ilk 10 ayı
ərzində
865440,80 2424254,84 1269704,29 929930,59 202683,58 45058,65 58285,74 175724,58
2011-ci  ilin ilk 11 ayı
ərzində
948012,39 2680948,42 1439981,73 1025153,06 230711,34 52598,42 65429,62 201596,64

2011-cu  il
ərzində

1081536,94 3036636,41 1689778,16 1171946,18 257807,67 61317,95 73502,94 243031,01    Dostunuza göndərin       Çap versiyası        Baş səhifə      Saytın xəritəsi
  RSS   |   XƏBƏRLƏR   |   ŞƏKİLLƏR   |   QANUNVERİCİLİK   |   SUALLAR VƏ CAVABLAR

(c) 2015, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Ünvan: AZ1073, Azərbaycan, Bakı, İnşaatçılar pr-ti, 2
Tel: (99412) 404-22-00
Faks: (99412) 404-22-17
E-mail: international@customs.gov.az