AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 
  | | AZ | RU | EN       

Geri  
  Dostunuza göndərin
  Çap versiyası
  Baş səhifə
Saytın xəritəsi 

Ən çox idxal olunan mallar (min ABŞ dolları)

 

2012


1

2

3

4

5

6

7

Malların adı

Yeyinti məhsulları

Maşın, mexanizm, elektrik aparatları, avadanlıqlar və onların hissələri

Nəqliyyat  vasitələri və onların hissələri

Qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar

Oduncaq və ondan hazırlanan məmulatlar

Mebel və onun hissələri

Əçzacılıq məhsulları

2012-ci  ilin ilk 1 ayı
ərzində
84742,72

173829,84

66625,94

108392,41

22359,46

15216,29

1659,85

2012-ci  ilin ilk 2 ayı
ərzində
171087,54 419282,49 134610,81 191646,36 40204,95 9752,41 23942,34
2012-ci  ilin ilk 3 ayı
ərzində
254881,59 583945,06 286651,92 291818,44 60244,86 15463,46 35331,13
2012-ci  ilin ilk 4 ayı
ərzində
359796,95 815433,23 407503,35 395370,77 79623,58 23296,60 55301,36
2012-ci  ilin ilk 5 ayı
ərzində
436916,92 1022140,29 515583,24 494606,62 104793,49 36914,31 80217,85
2012-ci  ilin ilk 6 ayı
ərzində
504749,65 1249754,33 609159,27 593348,09 144758,25 46272,14 109159,57
2012-ci ilin ilk 7 ayı
ərzində
579026,77 1465504,16 799459,98 718244,40 154198,49 52525,09 129532,59
2012-ci ilin ilk 8 ayı
ərzində
643515,44 1655854,72 902044,33 811734,41 188285,27 60437,76 144682,72
2012-ci ilin ilk 9 ayı
ərzində
711746,23 1852845,72 1067825,58 881394,78 199280,74 65143,29 164072,94
2012-ci ilin ilk 10 ayı
ərzində
815433,06 2062722,56 1256220,59 982139,60 211469,63 72307,16 181507,15
2012-ci ilin ilk 11 ayı
ərzində
952156,49 2276940,48 1332719,54 1081453,53 225433,84 76651,15 202031,74
2012-ci il
ərzində
1064000,58 2629611,10 1414435,65 1310518,41 274100,80 100297,30 241735,25    Dostunuza göndərin       Çap versiyası        Baş səhifə      Saytın xəritəsi
  RSS   |   XƏBƏRLƏR   |   ŞƏKİLLƏR   |   QANUNVERİCİLİK   |   SUALLAR VƏ CAVABLAR

(c) 2015, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Ünvan: AZ1073, Azərbaycan, Bakı, İnşaatçılar pr-ti, 2
Tel: (99412) 404-22-00
Faks: (99412) 404-22-17
E-mail: international@customs.gov.az