AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 
  | | AZ | RU | EN       

Geri  
  Dostunuza göndərin
  Çap versiyası
  Baş səhifə
Saytın xəritəsi 

Ən çox idxal olunan mallar (min ABŞ dolları)

 

2013

 

1

2
3
4 5 6 7

8

9

Malların adı

Yeyinti məhsulları

Tütün və tütün məmulatları Sement

Maşın, mexanizm, elektrik aparatları, avadanlıqlar və onların hissələri

Nəqliyyat  vasitələri və onların hissələri

Qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar

Oduncaq və ondan hazırlanan məmulatlar

Mebel və onun hissələri

Əczaçılıq məhsulları

2013-cü  ilin ilk 1 ayı
ərzində
50 267.91 20 867.48 10 291.60

162 750.72

60 532.19

85 890.14

21 924.49

5 264.91

 11 706.00

2013-cü  ilin ilk 2 ayı
ərzində
138 455.53  41 846.77 15 479.59 437 714.05 115 627.66 204 646.03 45 513.28 8 907.44 32 021.25
2013-cü  ilin ilk 3 ayı
ərzində
235 394.52  55 800.13  26 982.51 642 177.87  220 469.51 297 357.53  65 436.46 14 598.27  44 029.64
2013-cü  ilin ilk 4 ayı
ərzində
317 522.69 95 732.43 37 736.39 878 713.22 342 539.23  416 711.62 99 838.89  23 289.86 65 680.20
2013-cü  ilin ilk 5 ayı
ərzində
426 828.09 124 783.25 61 561.01  1 116 423.43 706 358.99  540 486.65  129 473.95  33 087.36 92 598.73
2013-cü  ilin ilk 6 ayı
ərzində
510 068.24 158 185.17  71 350.20  1 343 249.66  780 544.89  649 534.07  158 811.82  37 773.71  120 750.00
2013-cü  ilin ilk 7 ayı
ərzində
624 190.47 189 247.77  86 088.22  1 583 036.31  896 872.62  763 722.65  191 829.63  44 740.71  145 306.02
2013-cü  ilin ilk 8 ayı
ərzində
722 351.40 218 190.58  106 566.89  1 772 281.84  1 001 208.85  839 297.49  224 822.21  50 046.21  166 560.64
2013-cü  ilin ilk 9 ayı
ərzində
860 960.41 250 764.08  116 256.95  2 006 392.83  1 120 574.25  902 523.44  242 529.04  66 867.19  188 076.32
2013-cü  ilin ilk 10 ayı
ərzində
953 789,00 277 472,23 128 165,46 2 232 926,81 1 235 143,14 975 550,02 256 086,85 74 936,07 205 439,51
2013-cü  ilin ilk 11 ayı
ərzində
1 038 164,99 306 361,95 143 066,34 2 475 856,58 1 311 797,12 1 044 501,92 268 484,14 80 420,96 222 615,72
2013-cü il
ərzində
1 151 794,25 338 830,21 152 668,73 2 758 285,55 1 435 913,15 1 132 888,68 279 321,55 87 227,03 250 048,62

     Dostunuza göndərin       Çap versiyası        Baş səhifə      Saytın xəritəsi
  RSS   |   XƏBƏRLƏR   |   ŞƏKİLLƏR   |   QANUNVERİCİLİK   |   SUALLAR VƏ CAVABLAR

(c) 2015, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Ünvan: AZ1073, Azərbaycan, Bakı, İnşaatçılar pr-ti, 2
Tel: (99412) 404-22-00
Faks: (99412) 404-22-17
E-mail: international@customs.gov.az