AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 
  | | AZ | RU | EN       

Geri  
  Dostunuza göndərin
  Çap versiyası
  Baş səhifə
Saytın xəritəsi 

Terminlər lüğəti

A  B  C  Ç  D  E  Ə  F  G  X  H  J  İ  K  Q  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 


A

AZƏRBAYCAN MALLARI
AKKREDİTİV
AKSİZ
AKSİYA (səhm)
ANTİDEMPİNQ RÜSUM
ARALIQ GÖMRÜKXANA

B

BARTER ƏMƏLİYYATLARI
BOŞALTMA
BURAXILIŞ

C

---

Ç

---

D

DEMPİNQ
DEPOZİT

 E

EMBARQO

 Ə

ƏL YÜKLƏRİ
ƏMLAK

F

FİZİKİ ŞƏXS

G

GÖMRÜK
GÖMRÜKXANA - TAMOJNYA (tarixi)
GÖMRÜK BƏYANNAMƏSİ
GÖMRÜK BROKERİ (vasit əçisi)
GÖMRÜK ƏRAZİSİ
GÖMRÜK İŞİ
GÖMRÜK YIĞIMLARI
GÖMRÜK NƏZARƏTİ
GÖMRÜK SƏRHƏDİ
GÖMRÜK STATİSTİKASI
GÖMRÜK TƏDİYYƏLƏRİ (ödənişləri)
GÖMRÜK TARİFİ

X

XİZ (xüsusi iqtisadi zona)
XİZ-in ADMİNİSTRASİYASI
XİZ-in OPERATORU
XİZ-in REZİDENTLƏRİ

H

HÜQUQİ ŞƏXS 

İ

İQTİSADİ SİYASƏT
İDENTİFLƏŞDİRMƏ
İDENTİFLƏŞDİRMƏ İŞARƏLƏRİ (eyniləşdirmə vasitələri)
İDXAL
İDXAL VERGİLƏRİ
İRSİ ƏMLAK
İXRAC

K

KEYFİYYƏT SERTİFİKATI

Q

QABLAŞDIRMA VASİTƏSİ (qab)
QAPALI VALYUTA
QAÇAQMALÇILIQ
QEYRİ-REZİDENTLƏR

L

---

M 

---

N

NİZAMNAMƏ

O

---

Ö

---

P

---

R

---

S

SƏRBƏST TƏDAVÜL
SPESİFİK RÜSUM

Ş

ŞƏXS

T

TAMQA (tarixi)
TARA
TRANZİT DÖVLƏTİ
TRANZİT YÜKLƏR

U

---

Ü

---

V

VALYUTA
VALYUTA MƏZƏNNƏSİ
VALYUTASIZ MÜBADİLƏ

Y

---

Z 

---    Dostunuza göndərin       Çap versiyası        Baş səhifə      Saytın xəritəsi
  RSS   |   XƏBƏRLƏR   |   ŞƏKİLLƏR   |   QANUNVERİCİLİK   |   SUALLAR VƏ CAVABLAR

(c) 2015, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Ünvan: AZ1073, Azərbaycan, Bakı, İnşaatçılar pr-ti, 2
Tel: (99412) 404-22-00
Faks: (99412) 404-22-17
E-mail: international@customs.gov.az