E-Xidmətlər

E-Xidmətlər
Sadələşdirilmiş elektron ticarət bəyannaməsi

Xaricdən alınan və poçt/daşınma şirkətləri tərəfindən gətiriləcək malları bəyan edib,rüsumlarını ödəmək üçün elektron xidmət

Elektron növbə

Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrində şəxslərin və nəqliyyat vasitələrinin sürətli keçidi üzrə elekton xidmət

"Yaşıl dəhliz" buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə dair müraciət

"Yaşıl dəhliz" buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə dair müraciət formasının göndərilməsi

Gömrük Bəyannamələri üzrə məlumatın verilməsi

Bank təşkilatlarına həmin bank müştərilərinin gömrük bəyannaməsi üzrə məlumatın verilməsi

Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə elektron gömrük bəyannaməsinin qəbulu

Xarici ticarət iştirakçıları tərəfindən idxal və ixrac etdikləri mal və nəqliyyat vasitələrinin rəsmiləşdirilməsi

Qısa İdxal Bəyannaməsinin qəbulu

Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə elektron gömrük bəyannaməsinin qəbulu, gömrük rəsmiləşdirilməsi və rəsmiləşdirilmə prosesinin onlayn monitorinqi

Mallar haqqında gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində qeydə alınan məlumatların verilməsi

Xarici ticarət iştirakçılarına onların adına gələn malların dövlət sərhədini keçməsi haqqında məlumatın verilməsi

Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi üzrə elektron sərnişin bəyannaməsinin qəbulu

Sərnişinlər tərəfindən aparılan və gətirilən nəqliyyat vasitəsi və əl yüklərinin bəyan edilməsi

Gömrük əməliyyatları və ya gömrük prosedurları ilə bağlı ödəniləcək gömrük ödənişlərinin həyata keçirilməsi

Gömrük əməliyyatları, o cümlədən cərimələrin real vaxt rejimində ödənişi

e - GÖÖEN

Vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərə gömrük əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün gömrük ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsinin verilməsi

Malların nomenklaturası və mal və nəqliyyat vasitələrinə tətbiq olunan müvafiq gömrük ödənişləri barədə məlumatların verilməsi

Mal nomenklaturası və onlara tətbiq olunan tarif dərəcələri barədə məlumatın verilməsi

Xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının həyata keçirdikləri İdxal-İxrac əməliyyatları barədə statistik məlumatların verilməsi

Xarici ticarət iştirakçılarına öz idxal-ixrac əməliyyatları barədə məlumatların verilməsi

Yüngül minik nəqliyyat vasitələrinin idxalı ilə bağlı gömrük ödənişlərinin hesablanması

Yüngül minik nəqliyyat vasitələrinin idxalı ilə bağlı gömrük ödənişlərinin hesablanması üzrə kalkulyator

Rəsmiləşdirmə üçün tələb olunan sənədlərin surətləri

Sənədlərin surətinin skan edilərək sistemə yerləşdirilməsi

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə müəyyən edilmiş hallarda İdxal-İxrac vergilərindən azad olma haqqında sertifikatın verilməsi

Hasilatın pay bölgüsünə əsasən idxal-ixrac vergilərindən azad olma haqqında sertifikatın verilməsi

e - Gömrük Ekspertizası

Gömrük ekspertizasının aparılması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu,müraciət formasının endirilməsi və online izlənməsi

Rüsumsuz ticarət mağazasının təsis edilməsinə dair icazə verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

Rüsumsuz ticarət mağazasının təsis edilməsinə dair icazə verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

Vətəndaşlardan Dövlət Gömrük Komitəsinə daxil olan sorğu və məktubların icrasının müraciət edənlər tərəfindən onlayn izlənməsi

Sorğu və müraciətlərin icrasının real vaxt rejimində müraciət edənlər tərəfindən izlənilməsi

Dövlət sərhəddindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün ilkin məlumatlandırma üzrə müraciətin və sənədlərin qəbulu (Qeydiyyatlı)

Xarici ticarət iştirakçıları tərəfindən mal və nəqliyyat vasitələrinin əvvəlcədən bəyan edilməsi

Sərhəddən keçirəcəyim nəqliyyat vasitəsi haqqında ilkin məlumat (Qeydiyyatsız)

Xarici ticarət iştirakçıları tərəfindən mal və nəqliyyat vasitələrinin əvvəlcədən bəyan edilməsi

Sərhəddən keçirəcəyim mallar haqqında ilkin məlumat

Poçt daşımalarında iştirak edən şirkətlər üçün mallar haqqında məlumatların XML formatında göndərilməsi

Gömrük öhdəlikləri üzrə sərhədkeçmə məhdudiyyətinin yoxlanılması

Ölkə ərazisinə (ərazisindən) müvəqqəti mal və ya nəqliyyat vasitəsi gətirmiş (aparmış) şəxslərin dövlət sərhəddini keçməsinə gömrük xidməti tərəfindən qoyulmuş məhdudiyyət haqqında məlumat

Gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssislərin ixtisas attestatının alınması imtahanı üçün elektron müraciət